Ministerstvo spravodlivosti

   (www.justice.gov.sk)

Najvyšší súd SR

   (www.nsud.sk)

Ústavný súd SR

   (www.concourt.sk)

Európsky súd pre ľudské práva

   (www.echr.coe.int)

Úrad priemyselného vlastníctva

   (www.upv.gov.sk)

Súdny dvor EÚ

   (www.curia.europa.eu)

Obchodný register

   (www.orsr.sk)

Živnostenský register

   (www.zrsr.sk)
Legislatíva SR    (www.slov-lex.sk)
   
Kataster nehnuteľností    (www.katasterportal.sk)
Národná banka Slovenska

   (www.nbs.sk)