PALŠA A PARTNERI
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

 Masarykova 13
                                                                       080 01 Prešov, SK                                                                      

Telefón: +421 51 77 21 505
E-mail: palsa.ak@palsa.sk
                                                                                                                                                     
                                                                                IČO: 364 92 086                                                                              
DIČ/IČ DPH: SK2021796909

 

Zápis v Zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom 0842
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddelenie Sro, vložka číslo 14784/P